NERGİS AYDIN

medyum

AKIL BİLGESİ

Kimdir?

NERGİS AYDIN KİMDİR?

Medyum Nergis Aydın 1970 yılında Manisa’da dünyaya gözlerini açmıştır. Çocukluğunun ilk yılları Bozcaada’nın doğal güzellikleri eşliğinde ve berrak deniziyle süslenmiş eşsiz tabiatında geçmiştir.

İlk gençlik yıllarında ailesi ile birlikte İstanbul’a gelen Nergis Aydın, hayat arkadaşıyla da İstanbul’da tanışmış ve iki erkek evlat sahibi olmuştur.

Kısa bir dönem Isparta’da yaşamını sürdüren Nergis Aydın kendisine bahşedilen güçlerle birlikte olmaya başladıktan sonra İstanbul’a dönmüştür.

Nergis Aydın halen İstanbul’da ikamet etmekte olup, ihtiyacı olan ve zor durumdaki insanlara yardımcı olmaya devam etmektedir.

 • Yer
  İstanbul

PRENSİPLERİM

Yapılan tüm çalışmalar için, danışan gizliliği esastır. Danışanlar ile ilgili hiçbir bilgi üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Danışanlarımla ilgili çalışmalar süresince özel hayatın gizliliği esasınca kendileriyle yalnızca ben iletişimde bulunurum.

Yapılan çalışmalar tamamen danışanın durumuna özgüdür. Danışanın durumuna göre çalışma süreleri ve biçimleri değişiklik gösterebilir.

Danışan ile görüşme yani bakım yapıldıktan sonra çalışma takvimi tarafımca belirlenir. Allah’ın izniyle belirlenen takvimin sonunda danışan konuyla ilgili tüm sıkıntılarından kurtulur.

Danışanla ilgili tüm işlemler devam ederken, sorun ortadan kalkana kadar iletişimde kalmaya, manevi destek vermeye ve yüz yüze görüşmeye devam edilir.

Yapılan tüm çalışmalar Allah’ın izniyle ve benim vesilemle yapılmaktadır. Unutmayalım ki, Allah(c.c.) istemezse tek bir yaprak bile kıpırdamaz.

YAPTIKLARIM

  Büyü Bozma

  Cin Yakma

  Kilitleme

  Sağlık/Tedavi

BÜYÜ

Medyum Nergis Aydın büyü konusunda da danışanlarına yardımcı olmaktadır. Yalnız şu bilinmelidir ki, Medyum Nergis Aydın asla büyü yapmamaktadır! Yapılmış her türlü büyü yalnızca Medyum Nergis Aydın vesilesiyle kesin ve net olarak bozulmaktadır.

Peki, büyü nedir?

Büyü, ‘etkilemek’ anlamına gelen bir kelime olup Arapça karşılığı sihirdir. Kuran-ı Kerim’de Bakara Suresi 102. Ayetinde de anlatıldığı gibi Harut ve Marut isimli iki melek tarafından dünyaya öğretilmiştir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV)’e dahi büyü yapılmıştır.

Peygamberimize büyü yapıldıktan sonra Felak ve Nas sureleri nail olmuştur. Felak Suresi 4. ayetinde Allah (cc) buyuruyor ki ’Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden sana sığınırım’ Bu sebeple büyü ve büyücülerin şerrinden Yüce Allah’a sığınılmalıdır.

Özellikle de Peygamber Efendimize (SAV) yapılan bu büyüden sonra İslam Dininde büyünün yapılması ve yaptırılması kesin olarak haram kılınmıştır. Şeytani güçlerin ve nefislerinin kurbanı olmuş birçok insan tarafından günümüzde hala büyü yapılmakta ve yaptırılmaktadır. Büyü cinlerin vasıtasıyla yapılan bir etkidir. Büyü, büyü yapılacak kişiye ait saç, kıl, tüy, elbise parçası gibi birçok nesne yardımıyla yapılabilir. Bunların dışında da binlerce çeşit büyü yöntemi vardır.

Büyü yapılacak kişiye ait bir nesne yoksa o kişinin ismine de büyü yapılabilir. Büyücüler büyü yapmak için domuz yağı, yarasa kanı, kertenkele, mezar toprağı, ölmüş insan kemiği, koyun bağırsağı, eşek dili, şeytantırnağı gibi şeyleri kullanırlar.

BÜYÜ ÇEŞİTLERİ

Bazı büyü çeşitleri şunlardır ve bu büyülerin tamamı Allah(c.c.)’ın izniyle Şemhuriş isimli cin padişahı tarafından Medyum Nergis Aydın vesilesiyle bozulmaktadır.

 • Papaz büyüsü

 • Bağlama büyüsü

 • Ara bozma büyüsü

 • Kaşık büyüsü

 • Sabun büyüsü

 • Adet kanıyla yapılan büyü

 • Ve bunun gibi birçok büyü

Büyü Nasıl Bozulur?

Bir büyünün tesirini etkisiz hale getirmek için ilk şart, o büyünün nerede, nasıl ve ne zaman yapıldığının tespit edilmesidir. Bu yetki de Allah(c.c.) tarafından yalnızca Şemhuriş isimli cin padişahına verilmiştir.

Diğer medyum veya hocalar tarafından büyü bozulması veya yapılan okumalar, yukarıda bahsedilen yetki Allah(c.c.) tarafından sadece Şemhuriş’e verilmiş olduğu için etkili olmamaktadır.

Medyum Nergis Aydın tam da bu noktada yapılmış en kötü ve çözülmesi imkânsız denilen büyüleri dahi büyü yapılmış çaresiz insanlara eziyet etmeksizin Şemhuriş vasıtasıyla bozmaktadır.

KİLİTLEME ve ZIRHLAMA

Birçok kişinin bilmediği kilitleme veya zırhlama olarak adlandırılan işlem aslen insanları cin musallatı ve/veya büyüden korumak için yalnızca Medyum Nergis Aydın vesilesiyle yapılabilmektedir.

Kilitleme yetkisi Allah tarafından yalnızca cin padişahı Şemhuriş’e verilmiştir. Medyum Nergis Aydın kilitleme/zırhlama konusunda da insanlara yardımcı olmaktadır.

KİLİTLEME HANGİ DURUMLARDA TAVSİYE EDİLİR?

Kilitleme öncelikle kendisine büyü yapılmış hastaların büyü bozma işlemi yapıldıktan sonra bir kez daha kendisine büyü yapılması ihtimaline karşı kişiye kalkan olması için yapılması şiddetle tavsiye edilmektedir. Unutulmamalıdır ki büyü bozma yapıldıktan sonra kilitleme işlemi yapılmaz ise yeni yapılabilecek büyülere veya cin musallatlarına karşı korumasız kalınacaktır.

Tüm bu işlemlerden farklı olarak kilitleme işlemi kendisine büyü yapılmamış, tamamen problemsiz bir insanın bile ileride oluşabilecek cin musallatlarından veya olası büyülerden koruma amacıyla da yapılabilir.

Maddi olarak işleri iyi durumda olan kişiler de kendisine nasip kapama büyüsü yapılmasına karşı işlerinin bozulmaması için kilitleme yaptırabilir.

CİN MUSALLATI

Medyum Nergis Aydın cin musallatına uğramış insanlara da yardımcı olmaktadır. Öncelikle bilinmesi gereken nokta şudur ki cin musallatı büyük oranda kötü niyetli insanların büyü yapmasıyla olmaktadır. Bunun dışında çöpe basarak, idrara basarak, küle basarak vb durumlarda da cin musallatı kendi kendine olabilmektedir.

Peki, Cin nedir?

Cinler hacmi ve kütlesi olmayan, insanoğlu ile birlikte bu âlemde, ancak başka bir boyutta bulunan (yaşayan) varlıklardır.

Kuran-ı Kerim’de bildirildiği gibi cinler dumansız ateşten yaratılmışlardır.

Kuran-ı Kerim Zariyat suresi 56. Ayetinde Allah(c.c.) mealen buyuruyor ki “Ben O Cinleri de insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”

Gene Kuran-ı Kerim’den cinlerin ilk atasının CANN isminde bir varlık olduğunu öğreniyoruz. “Cann’ı da yalın bir ateşten yarattı.” (Rahman suresi ayet: 15)

Biz insanoğlunu olduğu gibi cinleri de Allah(c.c.) ’ın yarattığı bize bu şekilde bildirilmiştir. Tabii ki insanoğlunun yaratılanların en şereflisi olan eşref-i mahlûkat olduğuna da değinmeden geçmeyelim.

Hareket kabiliyetleri çok fazladır, istedikleri şekilde bazı insanlara gözükebilirler. Onlar da bizim gibi inançları olan (Müslüman ve Müslüman olmayan) olarak ayrılırlar.

Müslüman bir cin, insana zarar vermez.

Cinler de dünyadadırlar ve kimi zaman onlarla bilmeden iç içe yaşarız. İnsanlara zarar vermeleri bir büyü sonucunda ya da musallat olma sonucuna bağlıdır

CİN MUSALLATI NASIL ANLAŞILIR?

Cinler genelde insanları bilinçaltına girerek etkilerler. Ya da insan vücuduna girerek musallat olurlar ve o insanla yaşamaya başlarlar.

Kötüleri bir büyü sonucu ya da onlara zarar verecek bir harekette korkutmak için size cismen gözükebilirler. Bir yerlerden kimsenin duymadığı sesler duyulabilir. Gece yatarken kapı çalması, ışıkların yanıp sönmesi, çeşmeden su akma sesinin duyulması ve bebek ağlaması duyulması da alametlerindedir. Halk arasında karabasan olarak bilinen geceleri insanı hareketsiz bırakan, nefes alamayacak kadar sıkıntı veren rahatsızlık da büyük oranda musallattan kaynaklanır.

Bunların dışında günlük hayatta yaşanan maddi bereketsizlik, sürekli vesvese altında olma, kısmetinin kapalı olması vb durumlar da musallattan kaynaklanabilir.

CİN MUSALLATI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Cin musallat tedavisinin kesin çözümü musallat olmuş cinlerin yakılmasıdır. Cin musallatı tedavisinde yine Allah(c.c.)’ ın izniyle yakma işlemi tamamıyla ŞEMHURİŞ’ e aittir. Medyum Nergis Aydın Şemhuriş vasıtasıyla cin musallatına uğramış kişilerin kesin olarak bu dertten kurtarılmasına vesile olmaktadır.

Medyum Nergis Aydın bağırıp çağırmadan, hastaya zarar vermeden ve hastanın üzerine çullanmadan Allah(c.c.)’ ın izni ve yardımıyla, hastaya herhangi bir acı ve zarar vermeden musallat olan cinleri Şemhuriş ile yakar ve açık ve net olarak söylenebilir ki kainattaki cin musallatı tedavisinin kesin çözümü budur. Bunun dışında gerçekleştirilmesi vaat edilen tüm yöntemler geçici çözüm olabilirler ancak daha sonrasında daha büyük sıkıntılara sebep olmaktadır.

SAĞLIK

Medyum Nergis Aydın tıbbi sorunları olan kişilere yardımcı olmaktadır. Tıbbın son noktayı koyduğu, “Artık yapılacak bir şey yok” dendiği ve çaresiz kalındığı durumlarda Medyum Nergis Aydın devreye girmektedir.

Peki, Medyum Nergis Aydın tıp alanında danışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine nasıl yardımcı olmaktadır? Diğer medyumlardan farkı nedir?

Allah (c.c.) tarafından Medyum Nergis Aydın’a kader çizgisinde yazılmış olan Ebu Yusuf ismindeki cin padişahı tarafından, tıbbın imkânsız gördüğü bu tedaviler yapılmaktadır. Medyum Nergis Aydın’ın diğer medyumlardan farkı da tam da bu noktadadır. Dünya üzerinde sağlık alanında tedavi yapma yetkisi verilmiş tek varlık Ebu Yusuf’tur ve kendisi de sadece Medyum Nergis Aydın ile birlikte insanlara yardımcı olmaktadır.

EBU YUSUF KİMDİR?Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed(SAV)’in iki eli arasında Müslümanlığı kabul etmiştir. Cin suresinin hadimi Ebu Yusuf’un Müslüman olmadan önceki eski ismi Mureh'tir. Ebu Yusuf ismi kendisine Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından bahşedilmiştir.

Cin Suresinin ilk ayetlerinde bahsedilen mübarek cinlerden birisi olan Ebu Yusuf Cinler aleminin başıdır, padişahıdır. Allah tarafından Ebu Yusuf’a bahşedilen çaresiz insanlara deva olma yeteneği için bir insan vesile edilir. Günümüzde sırası gelmiş olan bu insan da Medyum Nergis Aydın’dır! Cin padişahı olduğu için hiçbir insanoğlu cin çağırma ile Ebu Yusuf’u çağıramayacağından dolayı Ebu Yusuf’a sadece Medyum Nergis Aydın vesilesi ile tedavinizi yaptırabilirsiniz.

ÖRNEK TEDAVİ ALANLARI

Medyum Nergis Aydın sağlıkta hangi alanlarda danışanlarına yardımcı olmaktadır?

 • Bel fıtığı

 • Boyun fıtığı

 • Migren

 • Epilepsi ( Sara )

 • Mide ülseri

 • GUT

 • Çölyak (Gluten)

 • Tiroit hastalıkları

 • Damar hastalıkları

 • Prostat hastalıkları

 • Ve tıpta çare bulunamamış başka hastalıklar…

 • Kireçlenme

 • 0 535 061 54 24
 • İstanbul
 • akilbilgesi@gmail.com

İLETİŞİM FORMU

Sorularınız için aşağıdaki formu kullanarak Medyum Nergis Aydın ile iletişime geçebilirsiniz.